Představení

Cílem „CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktury chemické biologie” je vybudování špičkové infrastruktury a technologického zázemí pro základní výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky a poskytování otevřeného přístupu svým uživatelům. Tato poměrně nová oblast výzkumu se snaží identifikovat molekuly, které mohou být použity jako nástroje pro další výzkum v oblasti biomedicíny nebo jako základ pro vývoj nových léčiv. Vybudována infrastruktura je navíc národní uzlem pro panevropskou ESFRI infrastrukturu EU-OPENSCREEN, která umožňuje přístup k testovací platformě a Evropské chemicko-biologické databázi (ECBD).

CZ-OPENSCREEN představuje víceúčelovou platformu postihující všechny oblasti biologie (od biochemických postupů založených na využití proteinů až po pokročilé testy na bázi fenotypu či za využití celého organismu), provozující testování s vysokou propustností (High-Throughput Screening, HTS) a High-Content Screening (HCS), přípravu sloučenin (automatizované systémy pro skladování a formátování sloučenin), optimalizaci sloučenin (organická a medicinální chemie) a analýzu dat (cheminformatika, bioinformatika, komplexní zisk dat).