Financování

 

Národní infrastruktura chemické biologie

Registrační číslo projektu: LM2015063

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2017)

Období řešení projektu: 1.1. 2016 - 31.12. 2017

Obsah a cíl projektu: Posláním projektu „Národní infrastruktura chemické biologie“ je vytvoření výzkumného centra provozujícího základní a aplikovaný výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky a poskytování otevřeného přístupu (open access) svým uživatelům. Infrastruktura CZ-OPENSCREEN představuje národní uzel panevropské ESFRI infrastruktury EU-OPENSCREEN, což umožňuje přístup k mezinárodní výzkumné platformě a Evropské chemicko-biologické knihovně sloučenin. Hlavními cíli výzkumné infrastruktury CZ-OPENSCREEN jsou identifikace nových molekulárních sond a nástrojů pro další výzkum a validace sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Chemická biologie jako taková představuje novou mezioborovou vědní disciplínu propojující tradiční výzkumné obory (buněčná biologie, molekulární a strukturní biologie, biochemie, organická chemie a chem/bioinformatika), tím přináší žádoucí podporu pro prohloubení dosavadních poznatků.

 

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie

Registrační číslo projektu: LO1220

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Národní program udržitelnosti I (2013-2020)

Období řešení projektu: 1.11. 2013 - 31.10. 2018

Obsah a cíl projektu: Předmětem navrhovaného projektu je umožnit návaznost provozu a rozvoj vybudované výzkumné infrastruktury v rámci realizovaného projektu CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie podpořeného z programu OPPK. Cílem projektu je tedy stabilizace podmínek pro vytváření a uplatňování kvalitních výsledků VaVaI, stabilizace finančních zdrojů a navýšení konkurenceschopnosti pro získávání finančních zdrojů a udržení kontinuity výzkumné činnosti, pro kterou bylo Centrum původně zřízeno a vybudováno. Aktivity předkládaného projektu budou využívat rozšířených kapacit a technologií vybudovaných a pořízených v rámci realizovaného projektu. Umožněním návaznosti výzkumné činnosti na poli chemické biologie dojde k dalšímu posílení interdisciplinarity ve VaV, neboť do projektu budou zapojeni výzkumní pracovníci z oblastí organické chemie, medicinální chemie, farmakologie, biochemie, molekulární biologie, buněčné biologie, vývojové biologie, neurobiologie, bioinformatiky, cheminformatiky i MSP zabývající se identifikací a vývojem nových léčiv. Realizací projektu bude dosaženo stabilizace podmínek pro růst konkurenceschopnosti žadatele a celé ČR a podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Vědeckou náplní projektu je hledání nástrojů pro výzkum obecných procesů v buněčné onkologii, mechanismů vzniku onemocnění, možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce a vývoj potenciálních léčiv. Tento výzkum by měl zlepšit prevenci, diagnostiku a léčbu závažných lidských onemocnění.