Organizace

Management (Řídící rada)

RNDr. Petr Bartůněk, CSc., ředitel CZ-OPENSCREEN

Mgr. David Sedlák, Ph.D., zástupce ředitele CZ-OPENSCREEN

Ing. Mgr. Jiří Špička, MBA, zástupce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR pro ekonomicko-organizační záležitosti

 

Koordinační tým

Biologie

RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083,142 20 Praha 4
Tel.1: +420 241 063 117
Tel.2: +420 241 063 254
E-mail: bartunek@img.cas.cz
Web: http://www.img.cas.cz/

 

Databáze a standardy

doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083,142 20 Praha 4
Tel.: +420 241 063 258
E-mail: jindrich@img.cas.cz
Web: http://www.img.cas.cz/

 

Chemie

Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Ústav chemie Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00 Brno
Tel.: +420 549 495 477
E-mail: paruch@chemi.muni.cz
Web: http://orgsyn.sci.muni.cz/

 

Cheminformatika

doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: +420 220 444 391
E-mail: svozild@vscht.cz
Web: http://ich.vscht.cz/

 

Komise

Výbor pro VI

doc. RNDr. Radislav Sedláček, CSc. (České centrum pro fenogenomiku)

Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (Czech-BioImaging)

RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (CZ-OPENSCREEN)

MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (EATRIS-CZ)

 

Dozorčí rada

RNDr. Petr Bartůněk, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny, Univerzita Palackého, Olomouc)

doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)

Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. (Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno)

 

Komise pro otevřený přístup

RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)

RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. (Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha)

RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. (Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice)

 

Mezinárodní poradní vědecká rada

Dr. Phil Gribbon (Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlín, Německo), předseda

Prof. Kjetil Tasken (Biotechnology Centre of Oslo, Oslo, Norsko)

Prof. Mikael Elofsson (Umeå University, Umeå, Švédsko)

Dr. John Overington (Stratified Medical, Londýn, Velká Británie)

Dr. Jordi Quintana (Barcelona Science Park, Barcelona, Španělsko)