Aktuality

05/09/2016

SLAS Translating Research Ideas into Future Therapeutics Conference

Skupina SLAS pořádá ve dnech od 29. do 30. listopadu 2016 v belgické Lovani konferenci „Translating Research Ideas into Future Therapeutics”. Témata konference přitahují pozornost akademických pracovníků, farmaceutických skupin, zástupců výzkumných infrastruktur, organizací poskytující smluvní výzkum a poskytovatelů dotací napříč celou Evropou. SLAS konference tak umožňuje sledovat vývoj nových terapeutik a inovací jak na akademických pracovištích, tak v soukromých firmách.

Více informací zde.

 

20/10/2015

 

 

Aktualizovaná verze Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo aktualizovanou verzi Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. V oblasti Biomedicíny byla opět zařazena "CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie".

Více informací zde.

 

14/07/2015

Zařazení EU-OPENSCREEN do aktualizované verze ESFRI Cestovní mapy 2016

Během plenární schůze ESFRI´s Working Group on Implementation dne 12. června 2015 bylo rozhodnuto, že projekt EU-OPENSCREEN bude zařazen do seznamu aktivních projektů v aktualizované verzi ESFRI Cestovní mapy 2016. Její vydání je plánováno ke konci roku 2015.

Více informací zde.

 

25/11/2014

Studuj Bioinformatiku

Skvělá možnost studovat Bioinformatiku na VŠCHT Praha ve studijním programu Chemická informatika a bioinformatika. Garantuje Laboratoř informatiky a chemie.

Bioinformatika je skloubením molekulární a buněčné biologie, biochemie, statistiky a počítačové vědy. Zabývá se nejen vývojem nástrojů pro přístup, používání a správu biologických databází, ale především analýzou, interpretací a vyhledáváním vztahů v molekulárně-biologických datech.

Studijní obor Bioinformatika si klade za cíl vychovat všestranné odborníky na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných v biologii, biochemii, biomedicíně a dalších souvisejících oblastech. Absolvent studia získá hluboké vzdělání v přírodních vědách (chemie, molekulární biologie, matematika a statistika). Informatika pro něj pak představuje užitečný nástroj, který mu bude pomáhat naplňovat hlavní cíl jeho práce, jímž je hledání zákonitostí a vztahů v živých systémech.

Více informací zde.

 

24/9/2013

Slavnostní otevření infrastruktury

Obrázek: Slavnostní otevření centra CZ-OPENSCREEN za účasti (zleva) ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse, hlavního koordinátora EU-OPENSCREEN Ronalda Franka a ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Václava Hořejšího

 

Ve středu 24. září 2013, kdy bylo například uveřejněno, že opět vzrostla národní a zahraniční důvěra v českou ekonomiku, zaznamenala Česká republika další významný okamžik. Téhož dne bylo v rámci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. slavnostně otevřeno centrum mezinárodní excelence „CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie“, které je současně národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury ESFRI EU-OPEENSCREEN.

Jak bylo uvedeno v Akademickém bulletinu AV ČR., nově vybudované centrum se především zaměřuje na hledání sloučenin účinných v boji s neurodegenerativními a nádorovými onemocněními, poruchami krvetvorby či diabetem.  Více zde.

Centrum je vybaveno špičkovými přístroji, které jsou obsluhovány týmem kvalitních vědců. Tím je zaručena významná podpora základního výzkumu v České republice. O tom a mnohém dalším vypráví redaktorka Petra Benešová ve vysílání Českého rozhlasu. Více zde.

Mezi novinkami na stránkách Akademie věd ČR je ke zhlédnutí video dokumentující činnost infrastruktury a její přínos jak pro českou vědu, tak i pro celou Českou republiku. Více zde.

Magazín Týden.CZ dokonce uvádí, že infrastruktura CZ-OPENSCREEN představuje špičkové výzkumné centrum pro chemickou biologii a genetiku a vybudování centra má podle vědců pro Česko zásadní význam a posune český výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky na evropskou úroveň. Více zde.