Testování s vysokou propustností

Provádíme standardní buněčné testy (životaschopnost, cytotoxicita, apoptóza, analýza buněčného cyklu, testování luminiscenčních reportérů – signální dráhy, nukleární receptory a GPCRs) včetně label-free and HCS testů, příprava mikrodestiček (označování štítky, dávkování reagencií a buněk, ředění atd.), konzultace a vývoj nových HTS testů, realizace nebo supervize při vývoji nových testů a finální provedení HTS kampaně. Pro screening jsou využívány dvě separátní automatizované a plně integrované robotické HTS stanice cell:explorer a plate::handler (PerkinElmer). CZ-OPENSCREEN se dále specializuje na nevalidované molekulární cíle/sondy, signální dráhy a opomíjená a další vážná onemocnění. Testovací postupy mohou být miniaturizovány až na 1536 formát.

 

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte.