Open Access

Open Access

CZ-OPENSCREEN nabízí služby buď v režimu otevřeného přístupu (tzv. open access), kdy jsou náklady plně nebo částečně hrazeny naší infrastrukturou, nebo v režimu full cost, kdy uživatel hradí veškeré náklady projektu. Ceníky služeb naleznete zde.

V případě otevřeného přístupu je mezi CZ-OPENSCREEN a uživatelem uzavřena smlouva o spolupráci, která definuje podmínky následného využití a sdílení získaných dat se širokou vědeckou komunitou, případně poskytnutí chemických sloučenin do národní sbírky sloučenin.

Projetky řešené v režimu otevřeného přístupu jsou nejprve hodnoceny komisí pro otevřený přístup.

Realizace úspěšných projektů v režimu otevřeného přístupu je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu "Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI" v rámci projektu "CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie.

Pravidla otevřeného přístupu jsou v souladu s doporučením Evropské komise ze dne 17. 7. 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání (2012/417/EU):

 „Otevřený přístup je klíčovým prvkem politik členských států pro odpovědný výzkum a inovace, jelikož dává výsledky výzkumu k dispozici všem a usnadňuje zapojení společnosti.“